COVID-19: CHRISTIANS ASK THE RIGHT QUESTIONS

  • May 6, 2020
Bro. Jehiel (Jose Israel P. Capistrano)

Sa patuloy na paglaganap ng COVID-19, halos lahat sa atin ay kinailangang manatili sa ating mga bahay, pansamantalang iwan ang mga normal daily activities natin at ang totoo ay nagkaroon tayo ng time para sa ibang mga bagay na dati naman ay hindi natin napaglalaanan ng panahon.

“Ano kayang papanoorin kong K-Drama?”

“Ano bang masarap lutuin mamaya?”

“Paano ba mag-Tiktok?”

“Anong oras pwedeng mamalengke?”

“Dumating na ba ‘yung ayuda galing sa barangay?”

“Ilan na ba ang confirmed cases sa lugar natin?”

Kasabay ng patuloy na pagdami ng mga nagkakasakit at ng mga namamatay, tuloy-tuloy din ang pag dami ng iba’t-ibang mga tanong, lalo na sa panahong wala tayong ginagawa pero tuloy-tuloy namang tumatakbo ang ating isip.

At sa iba, ang mga tanong na ito ay hindi ganon kasimple. ‘Yung tipong hindi man natin alam ang kuwento ng buhay nila ay ramdam natin ang sakit, ramdam natin ang lungkot, dinig natin ang sigaw ng puso at maging patak ng kanilang luha.

“Pano naman kami?”

“Saan kami kukuha ng pagkain?”

“Anong ipapakain ko sa mga anak ko?”

“Kailan kaya ako gagaling?”

“Bakit hindi man lang natin puwedeng iburol si nanay?”

Maraming mga tanong.

May mga tanong na agad nating nahahanapan ng sagot. May mga tanong na ayos lang kahit walang sagot. May mga tanong din na bunga ng ating pangamba at takot. Takot dahil sa ating mga nararanasan o maaaring maranasan. Takot na hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa ating pamilya at ng ating mga mahal sa buhay.

May mga tanong din na naghahanap…

“Akala ko ba God is love?”

“Bakit hindi pa patigilin ng Dios ang COVID?”

“Nasaan ang Dios sa gitna ng mga kaguluhang ito?”

Bakit nga ba pinayagang mangyari at bakit hindi pa pinapatigil para wala nang mamatay o maghirap? Ang direct answer ko dito ay maari kong sabihin sa apat na salita: Hindi ko din alam.”

Marahil ay hindi ito ang pinaka-angkop­ na tanong para sa atin na kumikilala at may pagtitiwala sa Dios. Pero subukan pa din nating humanap ng sagot just to make some sense sa mga pangyayari sa paligid natin dahil sa pandemic na ito.

First of all, God is really love. Ang pagmamahal ng Dios ay hindi imaginary o kathang isip lang. God’s love is real for me and for you. Hindi ito salita lang at ito ay totoong mararanasan at mararamdaman. Tiniyak din ng Dios na mapatuyanan niya ito sa atin nang siya ay magkatawang-tao at magtiis ng napakalaking hirap para sa atin. John 3:16. As Christians, God’s enduring love should be at the center of our faith. Kaya ‘wag kang pumayag na mabago ang iyong faith at ang relasyon mo sa Dios dahil sa mga pangyayari sa paligid mo at kahit pa ikaw na mismo ang maapektuhan ng pandemic na ito o kahit ng anomang pangyayari. ‘Wag mong kalimutan na mahal ka ng Dios.  

God is both love and all-powerful.  God is sovereign. He is the Supreme Being. Kung siya ay pag-ibig at makapangyarihan sa lahat, bakit Niya ginawa ang mundo na magulo at may paghihirap? Ang sagot…Hindi Niya ginawa itong magulo at may paghihirap.

“And God saw everything that He had made, and behold, it was very good (suitable, pleasant) and He approved it completely.” – Genesis 1:31

Hindi gusto ng Dios ang anomang masama para sa atin kaya nilikha Niya ang mundo na mabuti at kanaisnais. Kung hindi Siya ang gumawa, saan nagmula? – Tandaan natin na dahil mahal tayo ng Dios, nilalang Niya tayo na gusto din Niyang maranasan natin ang pinakamagandang experience sa buhay na ito — ang magmahal at mahalin. Pero para maranasan natin ang genuine love, kailangang likhain tayo na rational beings o mga nilalang na may kakayahang magisip, pumili at mag-decide.  Ang tawag dito ay free-will. ‘Yun nga lang ay hindi natin naingatan ito sa maraming pagkakataon at nagamit natin upang makagawa ng mga bagay na labag sa kalooban at kaayusan na ginawa ng Dios para maging “very good, suitable and pleasant” ang buhay na ating ginagalawan.

Nagkaroon tayo ng free-will dahil sa Permissive will of God. Halimbawa, pinayagan ng Dios na sa Jerusalem pumunta si Apostol Pablo kahit na ang bilin Niya ay sa Roma siya dapat pumunta — permissive will ang tawag dito. (Acts Chapter 31) At siyempre, kalakip ng choices ay ang iba’t-ibang consequences o bunga ng ating mga desisyon at ginagawa.  Hindi gusto ng Dios na gumawa tayo ng masama o mapasama, katulad ng hindi Niya gusto ang pag-aaway, ang pagnanakaw o ang pagkakasakit pero umiiral pa din ito sa paligid natin bunga ng mga choices natin o ng mga tao sa paligid natin.  

“And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose.”Romans 8:28

Maraming mga sitwasyon na sa paningin natin ay masama at tila walang maidudulot na mabuti. As Christians, ito dapat ang matibay sa ating pananampalataya:

“Suffering may not be good, but God can turn it around to accomplish good.”

Hindi ito imposibleng mangyari. ‘Di ba ang isang sobrang lungkot at nakapanglulumong pangyayari sa history ng mundo ay ang ipako at mamatay si Jesus Christ sa krus? Kung nasaksihan natin ang mga pangyayaring ‘yon, siguro ay kasama din tayo sa mga taong punong-puno ng lungkot, takot at pangamba ang puso. Pero ang tila negatibo at madilim na pangyayaring ito ay ginamit ng Dios upang magdulot ng mabuti. Dahil sa Kaniyang sufferings at kamatayan ay naramdaman natin ang Kaniyang pagmamahal, nakita natin kung gaano Siya kabuti sa atin at tinanggap natin ang pagkakataon na maligtas mula sa ating mga kasalanan.

Hindi man natin makita ngayon ang mabuting dulot kung bakit ito pinayagan ng Dios na mangyari, ay magtiwala tayo na gagawa Siya para sa ikabubuti natin.

So, what should Christians ask?

Sa halip na kwestyunin natin ang Dios sa Kaniyang mga pasya at ginagawa, mas mabuting tanungin ang sarili natin kung ano ang ating ginagawa.

“Kahit na magulo ang paligid, naingatan mo ba ang pagiging Christian?”

“Naging compassionate ka ba sa paghihirap na nararanasan ng iba?”

“Tumulong ka na ba sa iba o kahit isama man lang sila sa prayers mo?”

“Kumakapit ka ba sa “God will provide” lalo na ngayong wala kang trabaho at sweldo o baka nalimutan mong tutulungan ka ng Dios?”

“Dahil marami kang time, mas marami din ba ang time mo sa Dios?”

“Paano kung maging busy ka na ulit, mawawalan ka na din ba ng time para sa Kaniya?”

“Mas madalas ka bang nananalangin?”

“Payapa pa ba ang puso mo?”

“Nararamdaman mo ba na tinutulungan at iniingatan ka ng Dios?”

…at marami pang iba.

If we fail to ask the right questions, ang mga pangyayari at mga naranasan natin sa COVID-19 ay magiging masamang karanasan lang. Dadaan at lilipas na walang mabuting naidulot sa atin. Kaya kung pinapayagan ng Dios na ma-experience natin ang mga bagay na ito, mahalagang tanungin natin ang ating sarili kung nabubuhay ba talaga tayo sa mga turo at bilin Niya sa atin. Kahit na mahirap at madaming mga tanong, piliin nating malampasan ito na tinutularan natin ang halimbawa na iniwan ni Kristo. Dahil ito ang tiyak na paraan para tanggapin natin ang anomang mabuting plano ng Dios sa mga nangyayari ngayon.

“No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love him.” 1 Corinthians 2:9

Few years from now, maaalala natin ang 2020 at COVID-19. At kung balikan natin, sana ay kasama sa maalala natin na ito ‘yung panahon na mas nakilala natin Siya, panahon na natuto tayo na mas magtiwala sa Kaniya, panahon na napatunayan nating mahal at tinutulangan Niya tayo, panahon na na-realize natin na napakadali ng buhay — sa isang iglap maaring bawiin ang buhay natin o ng isa sa ating pamilya o mga kaibigan. Samantalang may COVID-19 at kahit paglipas nito, let us love more, let’s do more good things, let’s be more compassionate, let’s be kinder, let’s trust God more, serve God more and love God more.  

            COVID-19 is not just a test of health and wealth, it is a test of character and faith. 

Facebooktwittergoogle_plusmail
Related Post

2 thoughts on “COVID-19: CHRISTIANS ASK THE RIGHT QUESTIONS”

  1. God is good all the time❤️
    MAG TIWALA LANG TAYO SA KANYANG KAPANGYARIHAN AT LAHAT NG ITOY LILIPAS DIN???

  2. Shalom po. A very nice and relevant article at this time of pandemic. Point of reflections, how is our faith. Do our lives worthy of His love and bountiful graces. Thanks God we are in His true church, the Most Holy Church of God in Christ Jesus. Praises in Thy Name.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *